Rodo

Karczma Bida 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELEKTRO-DOR GOURMET Sp.z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 48/30 NIP 5213690480 REGON 36090938
3. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówienia i zakupu przetwarzane są na podst. art. 6 ust.1 lit. b i lit. c, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy/zlecenia której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy oraz wykonanie przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim tj. wystawienia faktury.
4. Dane przetwarzane to imię, nazwisko, firma, adres, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy oraz adresy korespondencyjne, numery identyfikacyjne REGON, NIP, PESEL.
5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne ale jednocześnie konieczne dla realizacji określonych powyżej celów.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy prawnicze, informatyczne, księgowy.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych , prawo do ich poprawy, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: m.zawadzka@karczmabida.com lub pisemnie na adres firmy.

This site is registered on wpml.org as a development site.